Elektromanyetik Dalgalar

Grup Hakkında:
Grubumuz, elektromanyetik dalga teorisi üzerine çalışmalarını 4 büyük başlık altında yapmaktadır. Bunlar; düz saçılma ve ters saçılma problemleri, anten, analitik ve sayısal elektromanyetik yöntemler, elektromanyetik dalgaların benzetimi olarak sıralanabilir.

Grup Üyeleri:

Öğretim Üyeleri
Araştırma Görevlileri   Öğrenciler
Prof. Dr. Eldar Veliyev

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
Doç. Dr. Vasil Tabatadze
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Eker

  Ferda Cansu Gül

Kamil Karaçuha

   M. Lütfi Yarar

Araştırma Alanları

  • Elektromanyetikte Düz ve Ters Saçılma Problemleri
  • Anten Tasarımı
  • Analitik ve Sayısal Yöntemler
  • Elektromanyetik Dalgaların Benzetimi

! Araştırma konuları hakkında bilgi almak veya konular üzerinde lisans sonrası eğitimi olarak çalışmak isterseniz grubumuza katabilirsiniz.