İlaç ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımı

Araştırma Alanları:

Hesaplamalı Kimya
Organokatalitik Tepkime Mekanizmaları
Metal Katalizörlü Tepkime Mekanizmaları

İlaç ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerin In Silico Yöntemlerle Tasarımı
Antibiyotik Rezistanslı Gram (+)/(-) Bakteriyel Enzimlerin  Mekanizmaları ve İnhibitör Tasarımı
Meme kanserinde Aktif Rol Oynayan PAD2 Enziminin Mekanizması ve İnhibitör Tasarımı
Kontrollü İlaç Salınımı Gerçekleştiren Yara Örtüsü Tasarımı
GABA-AT Enziminin Inaktivasyon Mekanizması

 
 
Grup Üyeleri:

Prof. Dr. F. Seniha Güner
Yrd. Doç. Dr. Özge Kürkçüoğlu-Levitas
Prof. Dr. Ahmet Sirkecioğlu
Doç. Dr. Aylin Sungur
Dr. Ayhan Ünlü

Doktora
Hatice Gökcan                                                   
Erdem Çiçek
Merve Ayvaz Köroğlu (Co-Advisor) 
Yüksek Lisans
Melin Demirkızak                   
Zemre Arslan  
Ezgi Paçal
Esen Ayanoğlu
Zeynep Aksakal (2015-2016 Bahar yarıyılı)

Devam Eden Projeler:

  1. Siklopropenyum Aktivasyonlu Dehidrasyon Tepkime Mekanizmalarının Aydınlatılması :Hesapsal bir Yaklasım (Tübitak 113Z218 Proje Yürütücüsü)
  2. Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods (Tübitak 113F342  Proje Yürütücüsü)
  3. O-Asetilpeptidoglukan Esteraz (Ape1) Enziminin Deasetilasyon Tepkime Mekanizmasının in Silico  Yöntemlerle Aydınlatılması ve İnhibitör Tasarımı (Tübitak 115Z502 Proje Yürütücüsü)
  4. Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde Kullanılacak Kontrollüİlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid YüklüMOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü (Tübitak 113M439 Proje Danışmanı)

Tamamlanan Projeler:​​

  1. Doymamış Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağılımını Ve   Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalışma (Tübitak 104T403 Araştırmacı)
  2. Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi (Tübitak 105E067 Araştırmacı)
  3. Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma (İTÜ-BAP Yürütücü)
  4. Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile   Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma (Tübitak  108T344 Yürütücü)