Öğretim Görevlileri

Dr. Gülcihan Özdemir

+90 212 2856052
+90 212 2857080 - 123

gulcihan.ozdemir(at)be.itu.edu.tr

Dr. Ömer Özyıldırım

+90 505 3344314

omerozyildirim(at)itu.edu.tr