Haberler / Duyurular


2016-2017 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterliliğe Girecek Öğrenci Listesi

2016 – 2017 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Başvuruları

Lisansüstü Öğrencilerin Azami Öğrenim Süreleri

BGK 596 Ders Seminerleri

YÖK Başkanlığı 100/2000 Doktora Burs Başvuruları

BLU 596 Ders Seminerleri

Haberler& Duyuruların Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı, toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.