Komisyonlar

Enstitü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA (Müdür)
Doç. Dr. F.Aylin SUNGUR (Müdür Yardımcısı) 
Doç. Dr. M.Oğuzhan KÜLEKÇİ (BBL ABD Başkanı)
Araş. Gör. Göksu Hazar ERDİNÇ (Araş.Gör. Temsilcisi)
Uzman Ayda F. AKTAŞ
Uzman Murat Muhammet SAVCI
Pervin NASIRLIEL (Enstitü Sekreter V.)

Enstitü Kalite Güvencesi Komisyonu Rektörlük Temsilcisi:

Doç. Dr. F.Aylin SUNGUR (Müdür Yardımcısı)

Enstitü İç Kontrol Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA (Müdür Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. M. Akif YAZICI
Araş. Gör. Göksu Hazar ERDİNÇ (Araş.Gör. Temsilcisi)
Araş. Gör. Nisa Özge ÖNAL
Uzman Alper ÖZKÖK

Enstitü İç Kontrol Komisyonu Rektörlük Temsilcisi:
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA (Müdür Yardımcısı)