ANA BİLİM DALLARI VE PROGRAMLAR

 
Ders Listesi
ve
Genel Gereklilikler
BİLİŞİM UYGULAMALARI ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
 
Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans ve Doktora  Programı *
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
.pdf
Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora  Programı *
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
.pdf
Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR
.pdf
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
.pdf
Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Program Koordinatör Vekili: Doç. Dr. Tolga OVATMAN
.pdf
İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Program Koordinatör Vekili: Dr. A. Tolga İLTER
.pdf
   
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi
 
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi
.pdf
   
HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkan: Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
 
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
.pdf
   
İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
 
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
.pdf


Program Yürütme Kurulları ve Doktora Yeterlik Komiteleri Listesi

* Mevcut öğrencilerin statülerini korumaları kaydıyla 12.12.2018 tarihinde Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının ismi Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.