Doktora Yeterlilik Sınavı

2017-2018 Bahar Döneminde Doktora Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrenciler:

Doktora yeterlik sınavları Güz yarıyılı için Aralık, Bahar yarıyılı için Mayıs ayı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için yeterlik sınavına girmek istediğini belirten, danışmanının uygundur imzası bulunan dilekçeyi, 20 Nisan 2018 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Öğrenci No

İsim - Soyad

Danışman

704162004

Enea Mançelları

Doç. Dr. Oğuzhan Külekçi

 Sınav Tarihi
 Sınav Yeri

 

    

HESAPLAMALI BİLİM ve MÜHENDİSLİK

Öğrenci No

İsim-Soyad

Danışman

702162001

Ö. Batu Kurtarel

Doç. Dr. Adem Tekin

 Sınav Tarihi

 Sınav Yeri

 

     
 UYDU HABERLEŞMESİ ve UZAKTAN ALGILAMA 
 Öğrenci No İsim-Soyad Danışman
705152009 Deniz Gezmiş Taş Prof. Dr. Mesut Kartal
 Sınav Tarihi
Sınav Yeri
 
     

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

Öğrenci No İsim-Soyad Danışman
706162003 Taha Gorji Yrd. Doç. Dr. Ayşeğül Tanık
Sınav Tarihi
 Sınav Yeri  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Önemli Not: Doktora tez aşamasındaki öğrencilerin 31 Haziran 2018 tarihine kadar raporlarını, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar savunma sınav tutanaklarını enstitü öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktora Yeterlik Sınavı:

Doktora öğrencilerinin ders yeterliliklerini tamamladıkları yarıyıldan sonraki en geç ikinci yarıyılda yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Sınava girmesi gerektiği halde başvuru yapmayan veya başvuru yapıp sınava girmeyen öğrenciler yeterlik sınavından başarısız sayılır.

Doktora yeterlik sınavları güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için Mayıs ayları olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten, danışmanının uygundur imzası bulunan dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir. Daha sonra Enstitü tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarından yeterlik sınav tarih ve yerlerinin belirlenmesi istenir. Belirlenen tarihler Enstitü web sayfasında ilan edilir.

Güz yarıyılı (Aralık ayı) yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin sınava girme taleplerine ilişkin dilekçeleri, 01 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında, Bahar yarıyılı (Mayıs ayı) yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin ise 01 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Bu tarihlerden sonraki başvurular bir sonraki dönemde değerlendirilir.

(*)2007-2008 Bahar Yarıyılından önce öğrenimine başlamış olan doktora yeterlik aşamasındaki öğrenciler için İngilizce yeterlilikte aşağıda belirtilen dört sınav geçerlidir.

Kısaltma

Yabancı Dil Sınav Adı

Gerekli Not
(en az)

Geçerlik Süresi

 

IELTS

International English Language Testing System

5.5

2

 

 

TOEFL

The Test of English
as a Foreign Language

(her bölümünden)
477(BT)
153 (CBT)
53 (IBT)

2

 

ÜDS

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

50

2

 

KPDS

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

50

2

 

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

50

2