Haberler


Yapay Zeka ve Doğal Kaynak Yönetimi Semineri

Enstitü öğretim üyelerimiz ve öğrencilerinin yazarları arasında bulunduğu 'Modeling and Prediction of the Covid-19 Cases With Deep Assessment Methodology and Fractional Calculus' başlıklı makale

Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin'in 'Myelin Detection in Fluorescence Microscopy Images Using Machine Learning' başlıklı makalesi

Prof. Dr. Oğuzhan Külekçi'nin 'A Survey on Shortest Unique Substring Queries' başlıklı makalesi

Prof. Dr. M. Oğuzhan Külekci ve öğrencilerinin 'A Numerative Data Compression with Non-Uniquely Decodable Codes' başlıklı bildirisi

Dr. Öğr. Üyesi Hamza Salih Erden'in yazarları arasında bulunduğu 'Experimental and Computational Investigations of the Thermal Environment in a Small Operational Data Center for Potential Energy Efficiency Improvements' başlıklı makalesi

Etkinlikler ve Duyurular


TÜBİTAK-TBAE Çevrimiçi Seminerler Serisi

BE programları 2020-2021 güz mülakat tarih ve yerleri

Lisansüstü programlara başvurularda YDS sonuç belgesi ibrazı

Değişiklik - Doktora tezlerinin bilimsel makaleleden hazırlanmasına ilişkin yönerge

Online Seminer: 'Computational Modeling of Sustainable Energy Materials: Effect of Charge Transfer and Localization'

TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) Çevrimiçi Seminerler Serisi

Haberlerin & Duyuruların Tümünü Görüntüle

İTÜ Bilişim Enstitüsü’ne Hoş Geldiniz!


Hakkımızda

“Bilgi” ve “iletişim”, günlük hayatımızı her geçen gün daha fazla etkileyen ve şekillendiren kavramlar. Bilgi ve iletişim teknolojileri, geleceğin de en belirleyici güçleri. Bu iki gücün odağında yer alan Enstitümüz bünyesinde bilişimin farklı pek çok alanına yönelik yüksek lisans ve doktora programlarımız bulunmaktadır. Lisansüstü programlarımıza kayıtlı çalışkan öğrencilerimiz ve farklı disiplinlerden alanlarında yetkin ve üretken öğretim üyelerimizle, geleceğin dünyasını bugünden birlikte kurmanın heyecanını yaşıyoruz.

İTÜ'nün sağladığı araştırma, eğitim, teknoloji transferi ve iş geliştirme imkânlarını bir arada barındıran dinamik bir ekosistemin parçası olmamız en önemli avantajımız. Bu sâyede, yaşamın içinden türlü sorunlara, soruna özgü, yenilikçi bilişim yaklaşımları geliştirirken, önerdiğimiz çözümleri hayata geçirme olanağına da kavuşuyoruz. Bu noktada, akademik ve iş yaşamının her kademesinde başarılı çalışmalar yürüten üniversitemiz mezunlarının en güçlü desteğimiz olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Bilişim teknolojilerine yönelik evrensel bilgi birikimine katkı sağlamayı amaç edinen lisansüstü programlarımızla, kaliteli ve etki değeri yüksek bilimsel yayınlar, özgün ve katma değeri yüksek projeler, bu projelerle yaşamı kolaylaştıran ürün ve süreçlere yönelik patentler üretme hedefimiz doğrultusunda her geçen gün daha çok çalışıyoruz. Eğitim ve araştırma kalitemizi en yüksek düzeylere çıkarma çabamızla uyumlu olarak, dijitalleşme ve açık erişimin artırılması yönündeki çalışmalarımız, önümüzdeki süreçte de devam edecektir.

Enstitümüz ve bilişimle ilgili her türlü konudaki geribildirimlerinizi bekliyoruz. 

Lütfiye Durak-Ata

Bilişim Enstitüsü Müdürü